#ubóstwomenstruacyjne

Higiena menstruacyjna jest podstawowym prawem kobiety,
a nie przywilejem.

Dla nastoletnich dziewcząt niezbędny jest dostęp do produktów menstruacyjnych. Bez nich mogą opuścić szkołę, być zawstydzonym i upokorzonym, a nawet mieć problemy zdrowotne. Niestety, wiele dziewcząt na całym świecie doświadcza tak zwanego ubóstwa menstruacyjnego. Oznacza to, że nie stać ich na zakup produktów lub nie mają do nich dostępu. W rezultacie cierpią w milczeniu.

Oczywiście ubóstwo związane z okresem ma poważny wpływ na nastoletnie dziewczęta. Uniemożliwia im chodzenie do szkoły, udział w zajęciach sportowych i społecznych oraz może powodować problemy zdrowotne. Mogą również mieć trudności z rozmową z rodzicami lub przyjaciółmi o swoich uczuciach związanych z okresem, pozostawiając je z poczuciem wstydu i izolacji.

Ubóstwo menstruacyjne jest poważnym problemem w Ghanie, dotykającym wiele kobiet i dziewcząt.

W Ghanie obowiązuje obecnie 20% podatek importowy na materiały menstruacyjne, ponieważ kraj uważa je za przedmiot „luksusowy". Powoduje to wzrost cen, który utrudnia rodzinom z gospodarstw domowych o niskich dochodach kupować środki higieniczne. Podobnie jak w 2020 r. szacunkowy koszt podpasek w Ghanie wynosił średnio około 5 GHC . Dzisiaj aktualna cena wzrosła do 15 GHC za opakowanie.

PROJEKT DUAFE zainicjowany przez START FROM GHANA FOUNDATION wspiera zdrowe miesiączkowanie poprzez zapewnienie PAKIETU HIGIENICZNEGO dla 90 dziewcząt w 3 społecznościach na terenach wiejskich.
Ubóstwo menstruacyjne odnosi się do braku dostępu do niedrogich produktów menstruacyjnych, odpowiednich urządzeń sanitarnych i edukacji w zakresie zdrowia menstruacyjnego. W Ghanie ubóstwo menstruacyjne jest problemem wielopłaszczyznowym, na który składają się różne czynniki społeczne, kulturowe i ekonomiczne.

Jednym z kluczowych problemów przyczyniających się do ubóstwa menstruacyjnego w Ghanie jest brak dostępu do przystępnych cenowo produktów menstruacyjnych. Wiele kobiet i dziewcząt w Ghanie nie może sobie pozwolić na zakup podpasek, tamponów lub produktów higienicznych wielokrotnego użytku, co zmusza je do używania niehigienicznych i niebezpiecznych materiałów, takich jak stare szmaty lub gazety podczas miesiączki. Ponadto wiele społeczności nie ma dostępu do czystej wody i urządzeń sanitarnych, co utrudnia kobietom i dziewczętom bezpieczne zarządzanie higieną menstruacyjną.

Innym czynnikiem przyczyniającym się do ubóstwa menstruacyjnego w Ghanie jest brak edukacji w zakresie zdrowia menstruacyjnego. Wiele kobiet i dziewcząt nie jest nauczanych o menstruacji i zarządzaniu higieną menstruacyjną, co może prowadzić do zamieszania i zakłopotania związanego z ich miesiączkami. Ten brak edukacji może również przyczynić się do rozpowszechniania dezinformacji i mitów na temat menstruacji, które mogą utrwalać szkodliwe praktyki kulturowe i stygmatyzację.

Kilka inicjatyw i organizacji pracuje nad rozwiązaniem problemu ubóstwa menstruacyjnego w Ghanie. Na przykład rząd Ghany uruchomił program bezpłatnej dystrybucji podpasek higienicznych w niektórych regionach kraju, a kilka organizacji pozarządowych pracuje nad zapewnieniem kobietom i dziewczętom w społecznościach edukację w zakresie zdrowia menstruacyjnego i dostępu do produktów menstruacyjnych. Ponadto trwają działania rzecznicze mające na celu przełamanie stygmatów związanych z menstruacją i podniesienie świadomości na temat znaczenia zarządzania higieną menstruacyjną dla zdrowia i dobrego samopoczucia kobiet i dziewcząt.
Klub Sisterhood
Możesz wesprzeć nasz Projekt Duafe, dzięki któremu możemy wyposażyć dziewczęta w potrzebne środki higieniczne.