Szkolenia i Warsztaty

Szkolenia i warsztaty są istotną częścią naszej wizji, jako ścieżki rozwoju osobistego naszych pracowników i społeczności lokalnej. Spośród 8 osób, które z nami pracują, tylko 2 z nich ma wykształcenie, które w pełni wyposaża ich do wykonywanego zawodu. Dlatego wspieramy finansowo szukając darczyńców, jak i samemu współfinansując studia i kursy części z naszych nauczycieli.
Dodatkowo dajemy szansę na budowanie zdolności i umiejętności poprzez szkolenia edukacyjne i warsztaty przedsiębiorczości, które sami organizujemy. Do tej pory odbyły się m.in. zajęcia i warsztaty dla nauczycieli z kształcenia wczesnoszkolnego prowadzone przez wykwalifikowanych pedagogów z Wielkiej Brytanii oraz warsztaty przedsiębiorczości dotyczące agrobiznesu, w których wzięło udział 22 uczestników. Założenie własnej działalności gospodarczej w strefie lokalnego agrobiznesu to fantastyczna możliwość, która daje mężczyznom oraz kobietom z Duadze przekonanie, że są w stanie dokonać zmiany w swoim życiu, nie czekając na pomoc z zewnątrz. Naszym celem jest wyposażanie w narzędzia i umiejętności, które przyczynią się do samodzielności i rozwoju lokalnej społeczności.